Hukuki Hizmetler

Hukuki Hizmetler


  • Tüm problemlerin ve yapılan işlemlerin mevzuata ve site yönetim planına uygun olarak yapılmasının ve çözülmesinin sağlanması,
  • Kat malikleri ve kiracılarının aidat ve demirbaş borçlarının ödenmediği durumlarda yasal takip sürecinin başlatılması,
  • Ortak alanlarda çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve diğer konularda sorunlarda hukuki yollardan çözüme kavuşturulması,
  • Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulması sağlanması.
  • Kat Malikleri Kurul Toplantı kararlarının, mevzuata ve kanunlara uygun olmasını sağlanması.
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuku işlemlerin ve süreçlerin uygun bir şekilde yerine getirilmesi.